Крф / Corfu

Колекција фотографии од прекрасниот Крф, Грција.
Island Corfu, Greece – small collection from a vacation photos