Градот кој го сакам / City I love

Протести во Скопје 2015 и 2016 година.
Protests in Skopje 2015 and 2016.