Настап – Свирци из Кавадарци / Live show – Svirci iz Kavadarci

Свирци из Кавадарци во Музеј на град Скопје
Svirci iz Kavadarci at Museum of city of Skopje